Fra opptøyer i Athen på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i landet

Filippo Monteforte/AFP Photo/Scanpix

En tapt generasjon?

Mange land i Europa er i en vanskelig økonomisk situasjon for tiden. Dette rammer også de unge hardt, som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet og frykter for framtiden.

  1. I filmklippet fra NRK og i artiklene under snakker de om “den tapte generasjonen”. Hvem er denne gruppa, og hva ligger bak dette uttrykket?
  2. Hvilke konsekvenser kan den vanskelige økonomiske situasjonen få for ”den tapte generasjonen” i framtiden?
  3. Hva mener du at en kan gjøre med denne situasjonen?
  4. Hvordan ser du på framtiden din?

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag
  • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
  • gjøre rede for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter å redusere arbeidsledigheten på

 

Nettsteder: