Mahmoud Zayyat/AFP photo/Scanpix

Konflikten i Syria

Protestene i Syria begynte i mars 2011. Som i andre arabiske land var det et folkelig opprør der folk samlet seg i gatene og krevde reformer. Regimet svarte med militærmakt, og hittil er over 5400 drept, ifølge overslag fra FN. Både Vesten og araberstatene har fordømt voldsbruken til styresmaktene og prøvd å megle, men uten resultat. Samtidig har også opposisjonen bevæpnet seg og dannet hærliknende styrker. Situasjonen er nå fastlåst, og minner mer og mer om en borgerkrig.

  1. Hva er de største folkegruppene eller religiøse gruppene i Syria? Hvilken gruppe kommer presidenten fra, og hva slags makt har han og familien hans?
  2. Hvorfor er folk misfornøyde? Hva krever opposisjonen?
  3. Hva har andre land gjort for å prøve å løse konflikten? Hvorfor er det uenighet i FN om tiltakene?
  4. Hvorfor tror du Vesten rykket inn i for eksempel Libya, men ikke i Syria?

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten
  • gjøre rede for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk
  • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

Nettsteder: