Sykemelding for lett i Norge?

Norge har høyt sykefravær sammenlignet med andre land, noe som bekymrer forskere og politikere.

Hva med «omvendte sykepenger» – ikke mindre utbetaling når du er syk, men bonus for å ikke være syk? Det har en bedriftseier prøvd ut, visstnok med godt hell.


Studer artikkelen og statistikken.

  1. Hva kan være årsaken til at Norge har høyere sykefravær enn andre land?
  2. Hva tror du om forsøket til Brandsdal om bonus for å komme på jobb? Vil det bryte med prinsippet om solidaritet og like rettigheter som ligger til grunn for Folketrygden?
  3. Hva slags andre tiltak kan være viktig?
  4. Statistikken viser at rundt 10 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder mottar uføretrygd. Hvilke utfordringer skaper slike utgifter for velferdsstaten framover?
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • forklare hva som ligger til grunn for velferdsstaten og vurdere utfordringer som velferdsstaten står overfor

Lenker