Ikke i Norge?

Sverige har de siste dagene vært hjemsøkt av opptøyer i Stockholms-forstaden Husby og flere andre forsteder.

Biler blir stukket i brann, og det er stadige sammenstøt mellom politiet og steinkastende ungdommer. Som utløsende faktor blir nevnt at en 69-åring ble drept i en politiaksjon i bydelen noen uker tidligere.

Les artikkelen fra Nrk.no.

  • Hva blir nevnt som årsaker til opptøyene i Sverige?
  • Hvorfor tror ikke forskerne at liknende opptøyer vil skje i Norge?
  • Hva ligger i begrepet ghettofisering, og hvilke politiske problemer trekker Rami al-Khamisi fra ungdomsorganisasjonen Megafonen fram?

Diskuter i klassen:

  • Rasisme og sosiale problemer blir vektlagt av mange. Er det fruktbart, eller gjør det innvandrerne til offere?
  • Andre - bl.a. statsminister Fredrik Reinfeldt - mener at det er et fåtalls bråkmakere som står bak, og at det er politiet som må løse konflikten. Hva kan være utfordringene med et slikt syn?

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn 
  • forklare hvorfor fordommer oppstår og diskutere hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides

Nettsteder: