Shop till you drop?

Solberg-regjeringen har foreslått å tillate søndagsåpne butikker. Forslaget møter motstand både fra fagbevegelsen, biskoper og butikkeiere.

  1. Hva slags argumenter blir brukt mot søndagshandelen?
  2. Er det viktig å ha en hviledag i uka?
  3. Både små supermarkeder og bensinstasjoner har allerede åpent på søndager. Hvorfor skal ikke resten av butikknæringen ha de samme mulighetene?
  4. Søndagsåpne butikker kan sees i sammenheng med liberalistisk ideologi (se s. 106 i Streif). Hva er liberalisme, og hvordan kan søndagsåpent bety både frihet og innskrenking av frihet?

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • diskutere en del etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
  • gjøre rede for hvilken plass orgasnisajonene har i arbeidslivet, og drøfte faktorer som avgjør lønns- og arbeidsvilkår
  • identifisere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge og argumentere fra ulike politiske ståsteder

Nettsteder: