Hvilke rettigheter har du i arbeidslivet?

Manglende arbeidskontrakt, opplæring uten lønn og dårlige arbeidsforhold er bare noen eksempler på brudd på arbeidsmiljøloven som mange ungdommer møter i sommerjobbene deres. Er du klar over hvilke rettigheter du har i arbeidslivet?

  1. Har du hatt en jobb i sommer?
  2. Hva gikk i tilfelle sommerjobben din ut på?
  3. Hvilke rettigheter og plikter har du som arbeidstaker?
  4. Dersom du har hatt en sommerjobb, i hvilken grad ble rettighetene dine ivaretatt av arbeidsgiveren din?
  5. Én av tre ungdommer dropper sommerjobben i år, kommer det fram i en landsomfattende undersøkelse.
    • Hva tror du årsaken er til dette? Er norske ungdommer late? Bør alle ungdommer ha en sommerjobb? Diskuter i klassen!

 

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  •     reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
  •     diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
  •     gjøre rede for organisasjonenes plass i det norske arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønn og arbeidsvilkår

 

 

For aktuelt bakgrunnsstoff, se Streif side 147-150.