Foreldre slåss om barn, illustrasjonsfoto

© Monkeybusinessimages | Dreamstime.com

Delt foreldreansvar – for barn eller voksne?

Et nytt lovforslag vil ha mer delt foreldreansvar ved samlivsbrudd.

Fedreorganisasjonene jubler, mens andre mener det ikke tar hensyn til barna. Blant annet blir økt vekt på delt bosted kritisert.

  1. Hvilke forhold gjør delt bosted vanskelig, ifølge artikkelen?
  2. Hva ser jentene som fordelen med delt bosted?
  3. Diskuter lovforslagene nedenfor. Hvilket vil dere gå inn for, og hvorfor (evt. beholde det slik det er i dag)?
  4. Er slike lover viktige for å få likestilling mellom kjønnene? Begrunn svaret.


Delt bosted etter samlivsbrudd

I dag er det opp til foreldrene hvor barnet skal bo. To forslag er lagt fram:

  • Delt bosted blir anbefalt.
  • Delt bosted blir obligatorisk.

(OBS! Delt bosted trenger ikke være 50/50, men f.eks. 70/30)
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid

Lenker