© Dudau | Dreamstime.com

Skamløse minoritetsjenter

Flere unge kvinner har i det siste markert seg som «de skamløse». De vil bryte med det de kaller en skamkultur som hersker i mange minoritetsmiljøer.

Under Arendalsuka møttes Amina Bile, Nancy Herz, Hadia Tajik og Afshan Rafiq til samtale. Se de 7 første minuttene av samtalen.

  1. Er skam noe som også rammer ungdom med «norsk» bakgrunn? Forklar.
  2. Hva med gutter – kan de føle skam?
  3. Hva gjør det særlig vanskelig for minoritetsjenter, ifølge panelet? Stemmer det med deres egne erfaringer?
  4. Hadia Tajik snakker om «glassvegger» (06:35). Hva kan vi gjøre for å bryte «glassveggene»? Foreslå tiltak for skole og samfunn.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • forklare hvorfor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturer, og diskutere hvorfor kjønnsroller endrer seg over tid
  • beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn

Lenke