Foto: Djtaylor/Dreamstime.com

Sexkjøpsloven - en suksess?

Prostitusjonen i Norge har gått ned de siste årene, viser en evaluering av sexkjøpsloven.

Det har blitt tolket som en seier for loven, som kom i 2009. Andre er imidlertid kritiske til rapporten.

  1. Hva er de positive følgene av loven, ifølge artiklene?
  2. Og hva er de negative?
  3. Har prostitusjon med kjønnsroller og sosialisering å gjøre? Forklar.
  4. Tror du lovgivning/forbud er veien å gå? Hvilke andre virkemidler kan man tenke seg?
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • forklare hvorfor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturer, og diskutere hvorfor kjønnsrollene endrer seg over tid
  • bruke digitale verktøy for å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, begrunne hvorfor samfunnet straffer og vudere hvordan kriminalitet kan forebygges

Artikler