Sp: Norge ut av Schengen!

På Sps landsmøte ble det gjort to EU-kritiske vedtak, anført av Senterungdommen. Partiet gikk inn for å avvikle både Schengen-avtalen og EØS-avtalen.

1. Hva er Schengen-avtalen? Les også artikkelen fra Wikipedia.

2. Hva kan være det positive med en slik avtale? Og det negative?

3. Hvilken ungdomspolitiker har gått i spissen for forslaget om å oppheve avtalen, og hva slags erfaringer bygger hun på? Er det saklig argumentasjon å trekke fram disse erfaringene?

4. Er passkontroll viktig i bekjempelsen av kriminalitet? Eller er andre faktorer viktigere, slik det kommer fram i VG-artkkelen?

5. Senterpartiet krever også en folkeavstemning om Norges tilknytning til EØS. Hva slags problemer kan disse standpunktene skape for samarbeidet i den rødgrønne regjeringen? 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten
  • gjøre greie for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet med urfolk
  • gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU