Religiøse skoler - en trussel mot integrering?

I Oslo har kommunen gitt grønt lys for både kristen og muslimsk grunnskole i Groruddalen. Dette er et område med svært mange minoritetsspråklige, og avgjørelsene har vært kritisert for å hindre integrering.

 1. Hvilke grunner har folk for å sende barna sine til religiøse skoler? Kan det være andre enn de rent religiøse?
 2. Vil religiøse skoler være positivt eller negativt for et flerkulturelt samfunn? Diskuter synspunktene som kommer fram i artiklene.
 3. Fremskrittspartiet har støttet opprettelsen av den kristne skolen, men kritisert den muslimske. Hva synes du om denne holdningen?
 4. Kan det offentlige "bestemme integrering", eller må folk få velge fritt i dette spørsmålet? Begrunn svaret.
 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • gi eksempler på hvordan religion påvirker samfunnet og kulturen
  • beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn
  • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter

  Nettsteder: