Arrestasjonen av Ratko Mladic

Massakren i Srebrenica i Bosnia i 1995 blir omtalt som den verste massakren i Europa etter andre verdenskrig. 26. mai ble Ratko Mladic – en av hovedpersonene bak massakren – arrestert.

  1.     Hvem er Ratko Mladic?
  2.     Hva skjedde i Srebrenica i Bosnia i 1995?
  3.     Hvordan har reaksjonene på pågripelsen vært?
  4.     Hvilken domstol vil Mladic bli stilt for? Hvilken rolle spiller denne domstolen?
  5.     Hva kan arrestasjonen av Mladic få å si for Serbias forhold til EU?

 

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten
  • gjøre greie for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet med urfolk
  • gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU