Sergei Grits/AP Photo/Scanpix

Presidentvalget i Russland

Søndag 4. mars ble det gjennomført presidentvalg i Russland. Men hva ble egentlig resultatet?

  1. Gjør kort rede for resultatet av presidentvalget i Russland.

  2. Hva ligger bak de omfattende protestene som har oppstått etter valget?

  3. "Frie politiske valg er et av de viktigste kjenneteignene på et demokrati", står det på side 121 i Streif. Hva kjennetegner et fritt politisk valg? Tror du at det russiske presidentvalget var et demokratisk valg?

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanaler for påvirkning og kunne gjøre rede for ulike utfordringer for demokratiet

Nettsteder: