Politikk - ikke for unge?

Vi feirer stemmerettsjubileet, men unge er dårlige til å bruke stemmeretten sin, skriver Aftenposten.

Bare halvparten av unge bruker stemmeretten sin, ifølge avisen. De har særlig fokusert på unge kvinner, der valgdeltakelsen har gått ned siden 1997.  

  • Hva kan grunnen være til at unge ikke bruker stemmeretten sin?
  • – Når jeg tenker på politikk, tenker jeg at det er en gutteting. Det gjør kanskje at vi jenter faller litt ut, sier en av jentene avisen har intervjuet. Stemmer dette med deres egen erfaring?
  • Foreta en rask meningsmåling i klassen: Hvem ville stemt i morgen dersom det var valg? (forutsatt at dere har stemmerett)
  • Hvordan kunne politikken appellere mer til unge? Hvilke saker er dere selv opptatt av, og i hvilken grad kommer dette fram i media og politisk debatt?

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hvordan man selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, og diskutere hva som kan sette demokratiet i fare

Nettsteder: