© igorstevanovic | Shutterstock

Nazidemonstrasjon og demokrati

«Den nordiske motstandsbevegelse» skapte stor debatt da den demonstrerte i Kristiansand i sommer. Gruppen hyller Hitler, vil ha væpnet revolusjon og mener at jøder og homofile truer Norge. De unnlot å varsle politet slik de skulle, men ble likevel ikke stanset.

Les artiklene med ulike synspunkter på demonstrasjonen.

  1. Burde politiet grepet inn i demonstrasjonen? Finn argumenter for og imot.
  2. «Knus homolobbyen» var hovedparolen gruppen marsjerte under. Bør slike ytringer ha rett til å komme fram i et demokrati? Begrunn svaret.
  3. Hvordan kan vi møte holdninger som dem «Den nordiske motstandsbevegelse» står for, på en best mulig måte?Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppsår og hva slags tiltak som kan motvirke dette
  • gjøre rede for ulike utfordringer for demokratiet, ...
  • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter

Lenker