Foto og design: Mari Wesenberg

#metoo og #ViHarOpplevd

«Jeg har opplevd å bli tatt på puppene av fremmede menn jeg aldri har sett eller snakket med ...» @forfatterinnen

#metoo-kampanjen rystet hele den vestlige verden i 2017, men den hadde en forløper i den norske #ViHarOpplevd fra 2015. Videoen «Kommentarfeltet» ble laget av lærerskolestudenter i Oslo basert på poster fra denne kampanjen.


Gå sammen to og to og se videoen. Plukk ut et par opplevelser som gjør inntrykk på dere.


Diskuter i klassen:

  1. Er opplevelsene overdrevet, eller er det noe dere kjenner dere igjen i?
  2. I hvilken grad sier de noe om kjønnsroller? Kan gutter oppleve det samme? Forklar med faglige begreper.
  3. Videoen og sangen til heter «Kommentarfeltet». I hvilken grad gjør sosiale medier det lettere å trakassere – og å stå fram?
  4. «... mange har opplevd å ikke bli hørt. Med #metoo har dette endret seg», skriver redaktør Sarah Sørheim i Aftenposten. Diskuter om slike kampanjer er viktige, og om de vil føre til varige endringer.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
  • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

Lenker