Leo og miljøet

- Natur er mer verdt i det lange løp enn olje, sier Leo Ajkic i sin nye serie «Leo tar valget».

I reportasjen ser han nærmere på oljeboring i nordområdene.

Se filmen (tips: begynn evt. på 2:13 for å få den litt kortere), eller les intervjuene med ungdomspolitikerne nedendfor filmen.

 1. Hvorfor er det så mye farligere å bore utenfor Lofoten/Vesterålen enn i resten av Nordsjøen?
 2. Hvilke argumenter taler for oljeboring i nordområdene?
 3. Hvilke virkemidler bruker Leo i reportasjen? Tror du den vil øke engasjementet for miljøet og få oss til å stemme? Hvorfor/hvorfor ikke?

Miljøpartiet De Grønne mener vi må redusere levestandarden vår, blant annet slik:

 • 600 kr i miljøavgift pr. flybillett
 • Vi må handle mindre klær
 • En TV bør koste ca. en månedslønn
 • Forbruksvarer (mobil, klær osv.) må vare lenger
 1. Er disse tiltakene realistiske?
 2. Hva kan du selv tenke deg å spare inn på, og hva kan evt. skolen gjøre?
 3. Tror du miljø kan bli en like viktig politisk sak som f.eks. skattelette eller helsepolitikk?

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for hvordan man selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, ...
 • identifisere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge og argumentere fra ulike politiske ståsteder
 • gjøre rede for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk ... gjøre rede for årsaker til at levestanden i Norge har økt og om dette har ført til bedre livskvalitet

Nettsteder: