© Lukas Gojda | Dreamstime.com

10 grunner til å legalisere cannabis

Lederen for Frps ungdom, Atle Simonsen, foreslår å legalisere cannabis. I artikkelen kan du lese de ti grunnene hans.

  1. Er det rett at alkohol er et legalt rusmiddel, mens cannabis ikke er det? Begrunn.
  2. I hvilken grad fører forbud mot cannabis til mer kriminalitet?
  3. - og mindre?
  4. Plukk ut de viktigste argumentene til Simonsen, og begrunn hvorfor du mener han har rett, evt. tar feil.

Bruk faglige begreper i debatten: straff som avskrekking (individualpreventivt og allmennpreventivt), beskytte samfunnet, forebygging av kriminalitetMål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • grunngi hvorfor samfunnet straffer og vurdere hvordan kriminalitet kan forebygges

Lenker