- Kvinner må jobbe mindre!

Flere kvinner i jobb er negativt for jordas framtid, mener en debattant på Dagbladet.no.

Vi trenger redusert arbeidstid og mer livskvalitet, mener han, ikke mer arbeid og økonomisk vekst.

 1. Hva slags argumentasjon bruker innsenderen? Er den logisk?
 2. Forfatteren vil at kjøpekraften vår må reduseres. Hva taler for og imot en slik tankegang?
 3. Er arbeid viktig for likestilling? Hvorfor/hvorfor ikke?
 4. Les innleggene i kommentarfeltet nedenfor. Er de saklige?

Lag ditt eget innlegg i debatten. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling
  • diskutere en del etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
  • drøfte samfunnsfaglige temaer i digitale diskusjonsfora og vurdere kvaliteten på sine egne og andres innlegg

  Nettsted: