Konflikter i Vest-Afrika

Bakgrunn for gisseldramaet i Algerie er konflikter både i Mali, Algerie og Libya. Mange av disse områdene er preget av fattigdom, langvarige kriger og ustabile regimer.

  1. Hva slags gruppe stod bak gisselaksjonen? Hvorfor valgte de å gå til angrep på et avsides gassanlegg?

  2. «Med henblikk på det algeriske folks lidelser lover vi å utføre flere aksjoner,» sa en talsmann for gruppen. Finn ut mer om Algeries nære historie - hva mente han med «det algeriske folks lidelser»?

  3. Det ble også sagt at aksjonen var hevn for Frankrikes militære engasjement i Mali. Hva er bakgrunnen for at Frankrike har sendt styrker til Mali?

  4. Klassekampen skriver at Vesten selv har litt skyld i aksjonen, siden vi bombet Libya. Hva mener de med det? Kan de ha noe rett i påstanden?

  5. Les om Afrika i Streif s. 183–187 og om «Årsaker til terrorisme» på s. 220-222. Hva kan være årsaken til at militante islamister får stadig større fotfeste i Nord- og Vest-Afrika?

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten
  • gjøre rede for FNs arbeid med fred og menneskerettigheter og forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk
  • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

Nettsteder:

 Lærerveiledning:

Konflikter i Vest-Afrika