Scanpix / AP Photo / Oded Bality

Konflikter i verden i dag

I nyhetene hører vi daglig om små og store internasjonale konflikter. Noen av dem blir håndtert uten bruk av vold, mens andre er væpnede konflikter. Årsakene er ofte svært sammensatte og varierer fra konflikt til konflikt. Hvilke internasjonale konflikter preger nyhetsbildet i dag?

Gå sammen i grupper og undersøk hvilke konflikter som har vært omtalt i nettavisene i den siste tiden. Deretter velger hver gruppe en dagsaktuell konflikt som de skal se nærmere på. Arbeidet kan ta utgangspunkt i de fire spørsmålene under, og resultatet skal være en presentasjon for klassen der dere bruker kart og digitale verktøy.

  1. Gjør rede for konfliktsituasjonen: Hvilke parter er involvert, og hva er målet og motivene deres?
  2. Gjør rede for bakgrunnen for konflikten: Hva er årsakene til konflikten?
  3. Gjør rede for opptakten og sentrale hendelser i utviklingen av konflikten: Hva førte til en tilspissing av konflikten? Hva har eventuelt ført partene nærmere en løsning på konflikten?
  4. Hvordan kan verdenssamfunnet bidra til å løse denne konflikten?

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten

Nettsteder:

  • ressursfeltet finner du en oversikt over norske nettaviser som dere kan bruke i arbeidet med oppgaven.