Foto: AFP/RIA-NOVOSTI/POOL/DMITRY ASTAKHOV

Idrett og politikk

OL i Sotsji har satt søkelyset på menneskerettigheter i Russland, og lekene har fått kritikk for å være et prestisjeprosjekt for et udemokratisk regime.


Blant annet tok Erna Solberg opp menneskrettighetssituasjonen i et møte med statsminister Medvedev. Andre har tatt til orde for forskjellige måter å boikotte lekene på.

  1. Hva slags menneskrettighetsbrudd har Russland vært i søkelyset for?
  2. Mevedev reagerte med tydelig misnøye under samtalen med Solberg. Kan lille Norge gjøre noe overfor Russland i en slik situasjon?
  3. Noen har sammenlignet Sotsji-OL med sommerlekene i 1936 under Hitler. Kan det ha noe for seg? Begrunn.
  4. Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum tar opp både IOCs og FIFAs holdninger i kronikken sin. Er det mulig å kreve politisk ansvar av idretten på denne måten, og har slike organisasjoner en viktig rolle i verdenssamfunnet?  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

    • diskutere sammenhengen mellom styreform, rettsstat og menneskrettigheter
    • gi eksempel på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør

    Nettsteder: