Nobels fredspris 2011

Nobels fredspris er en av fem priser som ble innstiftet ved Alfred Nobels testament i 1895. Prisene blir delt ut "til dem som i det forløpne år har gjort menneskeheten den største nytte" på ulike områder – fysikk, kjemi, medisin eller fysiologi, litteratur og fredssaken.

Utdelingen av nobelprisene, første gang i 1901, skjer alltid på årsdagen for Nobels død, 10. desember. Fredsprisen blir delt ut i Oslo, de fire andre i Stockholm.

  1. Hva er begrunnelsen for tildelingen av Nobels fredspris 2011 til Ellen Johson-Sirleaf og Leymah Roberta Gbowee fra Liberia og Tawakkol Karman fra Jemen?
  2. Hvilke reaksjoner har denne fredspristildelingen skapt?
  3. Hva synes du selv om tildelingen?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre greie for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, og diskutere hva som kan true demokratiet
  • bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten

Nettsteder: