© Pierre Omidyar / CC https://www.flickr.com/photos/pmo/414399472

Flyktningekrisen på 1-2-3

Den svenske professoren Hans Rosling er kjent for sin popularisering av flyktningekrisen i Syria.

I filmen forklarer han krisen i tall og kritiserer samtidig Europas grensepolitikk.

  1. Gjør Roslings presentasjon inntrykk på deg? Begrunn.
  2. Rosling sammenlikner dagens flyktningekrise med Wallenbergs aksjon for å redde ungarske jøder under andre verdenskrig. I hvilken grad er det en relevant sammenlikning?
  3. Hva er Roslings forklaring på hvorfor flyktningene blir tvunget ut på farlig båtreise, og hva kan gjøres for å motvirke dette? 
  4. Er Roslings forklaringer viktige i samfunnsdebatten, eller er det overflatisk og forenklende? Begrunn.


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • definere begrepet makt og kunne gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
  • gi eksempel på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør

Lenker