Syrisk flyktningeleir på grensa til Tyrkia, 2011.

© thomas koch / Shutterstock.com

Elefanten i det norske rommet

Hvorfor lukker vi øynene for flyktningstrømmen fra Syria? spør Jan Egeland i et krasst debattinnlegg.

Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen. Han mener at det ikke er ekstremisme og islamisme som truer oss, men derimot likegyldigheten overfor en av de største humanitære katastrofer i nyere tid.

  1. Hva menes med uttrykket "elefanten i rommet"?
  2. Hva er hovedpoenget til Egeland, og hvilke sammenligninger bruker han for å begrunne det?
  3. I den grad han har rett - hvorfor oppstår slike "elefanter" som han beskriver? 
  4. Vurder hvilket ansvar Norge har når det gjelder konfliktsituasjonen og flyktningeproblemet i Midtøsten. Hvordan kan vi gjøre mer?  


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • definere begrepet makt og kunne gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
  • gjøre rede for hva som kjennetegner internasjonal terrosime og reflektere over årsaker til terrorisme
  • gi eksempel på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør

Lenker