Foto: Floran Plaucheur, AFP/Scanpix

Ebola - de fattiges skjebne?

Den dødelige sykdommen ebola har siden februar herjet Vest-Afrika. Etter hvert har også vestlige helsearbeidere blitt rammet, deriblant en norsk sykepleier.

Mange anklager Vesten og organisasjoner som FN og WHO for å gjøre for lite for å stanse epidemien.

  1. "Vi reagerer først når en av våre egne blir rammet," skriver innsenderen til NRK Ytring. I hvilken grad er du enig?
  2. Kan ebola-epidemien knyttes til skjevheter mellom rike og fattige land? På hvilken måte?
  3. Hvilke forhold i de afrikanske landene gjør arbeidet mot sykdommen vanskelig?
  4. Hva kan internasjonale organisasjoner gjøre for å stanse epidemien? Hva bør Norge bidra med?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • gjøre rede for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden
  • gjøre rede for arbeidet FN gjør for fred og menneskerettigheter ...
  • gi eksempler på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør

Lenke