Lybia

Befolkningen i Libya feirer at landet er erklært som frigjort etter drapet på diktatoren Muammar Gadafi. Tripoli, 23. oktober 2011.

Marco Longar/AFP photo/Scanpix

Hva skjer i den arabiske verden nå?

I starten av 2011 fokuserte vi på opprøret i den arabiske verden i Streif aktuelt. Befolkningen i Egypt og Tunisia var først ute med å demonstrere mot makthaverne, men etter hvert spredde opprøret seg også til andre arabiske land. Hva har skjedd siden sist i den arabiske verden?

Arbeid i grupper og ta for dere ett av landene som har vært med i opprøret i den arabiske verden. Hva er bakgrunnen for opprøret, og hvordan er situasjonen i landet nå? Presenter resultatet for klassen.

 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre greie for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, og diskutere hva som kan true demokratiet
  • bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten

Nettsteder:

I arbeidet med presentasjonen kan dere også søke etter andre relevante artikler i nettavisene. Se oversikten over norske nettaviser i ressursfeltet.