Foto: Skypixel/Dreamstime.com

Drømmen om kalifatet

Hva får ungdom til å verve seg for ekstreme grupper som IS?

Man regner med at 50-60 nordmenn har dratt fra Norge til Syria og Irak for å kjempe. Nå foreslår regjeringen at såkalte fremmedkrigere skal kunne straffes.

Les artiklene.

  1. Hva får unge mennesker som Bastian Vasquez til å verve seg for IS? Religion, politikk - eller andre faktorer?
  2. Vil det være riktig å kriminalisere fremmedkrigerne? Begrunn.
  3. Hvilke andre tiltak kan man tenke seg mot radikalisering, ut fra PSTs beskrivelser av folk i faresonen?
  4. På hvilke måter er konflikten i Syria og Irak farlig for Norge? Bør vi engasjere oss militært, eller nøye oss med tiltak på hjemmebane?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • definere begrepet makt og kunne gi eksempel på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
  • gjøre rede for hva som kjennetegner internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme
  • bruke digitale verktøy for å finne eksempler på ulike typer konflikter i verden og presentere en aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løse konflikten

Artikler