Hykler vi?

Alle forsvarer ytringsfriheten, men noen er også skeptiske. Blant dem er den britiske historikeren og forfatteren Tariq Ali, som ikke vil "være Charlie".

I intervjuet i Klassekampen prøver Ali å sette Charlie Hebdo-angrepet inn i en bredere sammenheng. Er slik terrorisme egentlig en konsekvens av vår egen krigføring i den muslimske verden?

  1. Hvorfor vil ikke Tariq "være Charlie Hebdo"?
  2. Hva mener han med at Vesten hykler når vi hyller oss selv som forkjempere for ytringsfrihet og menneskerettigheter?
  3. Ali er skeptisk til en hylling av satiretegningene. Er det rett å svare på terroren med mer satire / massepublisering, eller er dette en provokasjon som bare vil øke konflikten?
  4. Ali mener at løsningen er å stoppe den vestlige krigføringen og endre politikken overfor den muslimske verden. Hva mener du om disse argumentene?Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • forklare hvorfor fordommer oppstår og diskutere hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides
  • gjøre rede for hva som kjennetegner internasjonal terrorisme og reflektere over årsaker til terrorisme
  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag

Lenke

Et kortere alternativ kan være å lese fram til "Slår hardest mot islam" og deretter sluttpunktet "Farlig terrorkrig".