Politipatrulje

© Chalabala | Dreamstime.com

Bevæpnet politi - fare eller sikkerhet?

Økt terrorfare har gitt norsk politi tillatelse til å bære våpen. Men det er stor uenighet om bestemmelsen.

Siden november i fjor har alle norske politifolk hatt tillatelse til å bære våpen. Bakgrunnen er den økte terrorfaren, og bevæpningen skal bare være midlertidig.


Les innlegget av Robert Mood.

  1. Hva mener Mood med uttrykk som «militarisert politi» og «vi var trygge fordi vi var ubevæpnet»?
  2. Hvilke argumenter kan tale for bestemmelsen om midlertidig bevæpning?
  3. SV foreslår en maksgrense på ett år for midlertidig bevæpning. Ville du stemt for eller imot dette forslaget? Begrunn.

Tilleggsspørsmål:

Mange mener at tiltak mot terrorisme (overvåkning osv.) står i strid med demokrati og menneskerettigheter. Vurder om dette også gjelder vedtaket om midlertidig bevæpnet politi.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • … grunngi hvorfor samfunnet straffer og vurdere hvordan kriminalitet kan forebygges
  • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter

Lenke