© Hongqi Zhang / dreamstime

Midlertidige jobber - mulighet eller utnytting?

Med ny arbeidsmiljølov skal det bli lettere å ansette i midlertidige stillinger.

Bra, sier to gründere ved Foss vgs i Oslo. De mener det er lettere å få bedriften på beina dersom det blir mer fleksible ordninger.

  1. Hvilke fordeler nevner guttene med lettere adgang til midlertidig ansettelser?
  2. Og hva er ulempen?
  3. Tror du det blir lettere for deg å få jobb når du er ferdig på skolen dersom det er lettere adgang til midlertidig ansettelse? Hvorfor/hvorfor ikke?
  4. Hvilke andre forslag til endringer i arbeidsmiljøloven har regjeringen foreslått? Vurder om det var riktig av LO og YS å gå til generalstreik mot forslaget, eller om det var overrasksjon.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • ... diskutere muligheter og utfordringer i dagens arbeidsmarked
  • gjøre rede for hvilken plass organisasjonene har i arbeidslivet, og drøfte faktorer som avgjør lønns- og arbeidsvilkår

Lenker