© Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

Opp om morran!

I 2017 ble det innført aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år. Det vil si at man må være med i et opplegg og møte opp hver dag for å få utbetalt trygd.

Se filmen eller les artikkelen.

  1. Hvilke fordeler kan disse reglene ha? Kan du se noen ulemper?
  2. Hva må til for at et slikt tiltak skal virke? Nevn krav både til NAV og trygdemottakerne.
  3. Er dette tiltaket viktig for å bevare velferdsstaten? Begrunn svaret.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • gjøre rede for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter den kan reduseres på
  • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringer den står overfor

Lenker

Nyhetssak med film:

Grundigere nyhetssak: