© Martine Oger | Dreamstime.com

Afrika - mer enn vi tror?

Afrika og andre deler av den tredje verden blir ofte framstilt som underutviklet og undertrykt. Men er det så enkelt?

Les kapitlet «Fattige og rike» s. 182-190 i Streif og se videoen fra Al Jazeera.

  1. Hva forbinder du med ordet «Afrika»?
  2. Lærte du noe av videoen? Hva gjorde inntrykk?
  3. Diskuter grunner til at det ofte skapes negative bilder av utviklingsland. Er det fordommer, eller er det «nødvendige fakta»?
  4. Se på kartet på s. 182 i boka, der Afrika kommer svært dårlig ut når det gjelder BNP. Er det riktig å fokusere på slike tall? Hvilke begrensninger har det? Begrunn.


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjør rede for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden

Lenke: