© Martinmark | Dreamstime.com

Abort - legens eller kvinnens rett?

Kristelig folkeparti har foreslått å lovfeste fastlegenes rett til å reservere seg mot aborthenvisning. Forslaget har reist en bred mediedebatt, og ser ut til å møte sterk politisk motstand.

Tidligere hadde bare sykehuspersonell anledning til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Nå er det foreslått at også fastleger skal ha denne retten.

Cecilie Asker i Aftenposten «gav saken et ansikt» da hun i en kommentar fortalte om sin egen abort.

  1. Er det riktig og modig å stå fram med en slik erfaring?
  2. Hvilke hensyn står mot hverandre i denne saken?
  3. «Fritak fra samfunnsoppgaver på bakgrunn av samvittighetsgrunner er en av flere grunnleggende rettigheter i et moderne demokrati,» skriver Asker. Skal det gjelde i dette spørsmålet? Begrunn.
  4. Ifølge regjeringen ble reservasjon også praktisert før, men det skjedde på et tilfeldig grunnlag. De mener at dagens debatt er usaklig og at det nye forslaget tvert imot vil styrke kvinnens rettigheter, i og med at det blir åpent hvem som reserverer seg. Diskuter dette synspunktet.

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

    • identifisere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge og argumentere fra ulike politiske ståsteder
    • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte forskjellige løsningsforslag

    Nettsted: