Får ikke leve sammen i Norge - flytter til Sverige

Norge har strenge regler for ekteskap med utlendinger, og enkelte par flytter til Sverige for å kunne leve sammen.

Dette har med den norske familiegjenforeningspolitikken å gjøre. Det er spesielle vilkår for å få ektefelle og andre familiemedlemmer til landet. Et formål med de strenge reglene er blant annet å forhindre tvangsekteskap.


Les historien om Kajsa Liisa Rodriguez Høiland og Jorge Luis Rodriguez Diaz.

  1. Hvorfor fikk ikke paret bosette seg i Norge?
  2. Hve mener de ulike partiene om disse reglene (se lenkene nederst på siden)? Hvilke av dem er du enig med?
  3. Er disse reglene viktige for å forhindre tvangsekteskap og masseinnvandring av sosialklienter? Eller er de en slags statlig rasisme? 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn 
  • forklare hvorfor fordommer oppstår og diskutere hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides

Nettsted: